Index of /packages/k/kiten/


../
kiten-17.08.2-1-i686.pkg.tar.xz          12-Oct-2017 15:06      11695288
kiten-17.08.2-1-i686.pkg.tar.xz.sig        12-Oct-2017 15:06         310
kiten-17.08.2-1-x86_64.pkg.tar.xz         12-Oct-2017 15:07      11684620
kiten-17.08.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       12-Oct-2017 15:07         310
kiten-17.08.3-1-x86_64.pkg.tar.xz         09-Nov-2017 13:46      11684044
kiten-17.08.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       09-Nov-2017 13:46         310
kiten-17.11.80-1-x86_64.pkg.tar.xz         17-Nov-2017 18:17      11683784
kiten-17.11.80-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       17-Nov-2017 18:17         310
kiten-17.11.90-1-x86_64.pkg.tar.xz         01-Dec-2017 18:32      11683116
kiten-17.11.90-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       01-Dec-2017 18:32         310
kiten-17.12.0-1-x86_64.pkg.tar.xz         14-Dec-2017 11:30      11681088
kiten-17.12.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       14-Dec-2017 11:30         310
kiten-17.12.1-1-x86_64.pkg.tar.xz         11-Jan-2018 17:05      11684524
kiten-17.12.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       11-Jan-2018 17:05         310
kiten-17.12.2-1-x86_64.pkg.tar.xz         08-Feb-2018 17:01      11682716
kiten-17.12.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       08-Feb-2018 17:01         310
kiten-17.12.3-1-x86_64.pkg.tar.xz         08-Mar-2018 14:36      11679652
kiten-17.12.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       08-Mar-2018 14:36         310
kiten-18.03.80-1-x86_64.pkg.tar.xz         24-Mar-2018 00:18      11664968
kiten-18.03.80-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       24-Mar-2018 00:18         310
kiten-18.03.90-1-x86_64.pkg.tar.xz         06-Apr-2018 07:10      11660368
kiten-18.03.90-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       06-Apr-2018 07:10         310
kiten-18.04.0-1-x86_64.pkg.tar.xz         17-Apr-2018 22:41      11660176
kiten-18.04.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       17-Apr-2018 22:41         310
kiten-18.04.1-1-x86_64.pkg.tar.xz         10-May-2018 12:01      11667600
kiten-18.04.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       10-May-2018 12:01         310
kiten-18.04.2-1-x86_64.pkg.tar.xz         07-Jun-2018 10:06      11663228
kiten-18.04.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       07-Jun-2018 10:06         310
kiten-18.04.3-1-x86_64.pkg.tar.xz         12-Jul-2018 17:37      11662952
kiten-18.04.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       12-Jul-2018 17:37         310
kiten-18.07.80-1-x86_64.pkg.tar.xz         20-Jul-2018 22:26      11663220
kiten-18.07.80-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       20-Jul-2018 22:26         310
kiten-18.08.0-1-x86_64.pkg.tar.xz         17-Aug-2018 14:32      11662652
kiten-18.08.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       17-Aug-2018 14:32         310
kiten-18.08.1-1-x86_64.pkg.tar.xz         06-Sep-2018 10:22      11662260
kiten-18.08.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       06-Sep-2018 10:22         310
kiten-18.08.2-1-x86_64.pkg.tar.xz         11-Oct-2018 10:03      11662552
kiten-18.08.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       11-Oct-2018 10:03         310
kiten-18.08.3-1-x86_64.pkg.tar.xz         08-Nov-2018 11:07      11662084
kiten-18.08.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       08-Nov-2018 11:07         310