Index of /packages/k/khotkeys/


../
khotkeys-5.11.0-1-i686.pkg.tar.xz         10-Oct-2017 10:28       1193200
khotkeys-5.11.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig       10-Oct-2017 10:28         310
khotkeys-5.11.0-1-x86_64.pkg.tar.xz        10-Oct-2017 10:28       1188320
khotkeys-5.11.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      10-Oct-2017 10:28         310
khotkeys-5.11.1-1-i686.pkg.tar.xz         17-Oct-2017 15:02       1193320
khotkeys-5.11.1-1-i686.pkg.tar.xz.sig       17-Oct-2017 15:02         310
khotkeys-5.11.1-1-x86_64.pkg.tar.xz        17-Oct-2017 15:02       1188444
khotkeys-5.11.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      17-Oct-2017 15:02         310
khotkeys-5.11.2-1-i686.pkg.tar.xz         24-Oct-2017 16:25       1193156
khotkeys-5.11.2-1-i686.pkg.tar.xz.sig       24-Oct-2017 16:25         310
khotkeys-5.11.2-1-x86_64.pkg.tar.xz        24-Oct-2017 16:25       1188636
khotkeys-5.11.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      24-Oct-2017 16:25         310
khotkeys-5.11.3-1-i686.pkg.tar.xz         07-Nov-2017 16:33       1193052
khotkeys-5.11.3-1-i686.pkg.tar.xz.sig       07-Nov-2017 16:33         310
khotkeys-5.11.3-1-x86_64.pkg.tar.xz        07-Nov-2017 16:33       1187944
khotkeys-5.11.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      07-Nov-2017 16:33         310
khotkeys-5.11.4-1-x86_64.pkg.tar.xz        28-Nov-2017 14:55       1202268
khotkeys-5.11.4-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      28-Nov-2017 14:55         310
khotkeys-5.11.5-1-x86_64.pkg.tar.xz        02-Jan-2018 19:46       1201064
khotkeys-5.11.5-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      02-Jan-2018 19:46         310
khotkeys-5.11.95-1-x86_64.pkg.tar.xz        15-Jan-2018 19:58       1201452
khotkeys-5.11.95-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      15-Jan-2018 19:58         310
khotkeys-5.12.0-1-x86_64.pkg.tar.xz        06-Feb-2018 12:48       1188072
khotkeys-5.12.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      06-Feb-2018 12:48         310
khotkeys-5.12.1-1-x86_64.pkg.tar.xz        13-Feb-2018 17:42       1187712
khotkeys-5.12.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      13-Feb-2018 17:42         310
khotkeys-5.12.2-1-x86_64.pkg.tar.xz        20-Feb-2018 23:31       1187668
khotkeys-5.12.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      20-Feb-2018 23:31         310
khotkeys-5.12.3-1-x86_64.pkg.tar.xz        06-Mar-2018 16:14       1187728
khotkeys-5.12.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      06-Mar-2018 16:14         310
khotkeys-5.12.4-1-x86_64.pkg.tar.xz        31-Mar-2018 20:55       1172952
khotkeys-5.12.4-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      31-Mar-2018 20:55         310
khotkeys-5.12.5-1-x86_64.pkg.tar.xz        01-May-2018 16:58       1187524
khotkeys-5.12.5-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      01-May-2018 16:58         310
khotkeys-5.12.90-1-x86_64.pkg.tar.xz        18-May-2018 15:39       1567616
khotkeys-5.12.90-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      18-May-2018 15:39         310
khotkeys-5.13.0-1-x86_64.pkg.tar.xz        12-Jun-2018 09:09       1567544
khotkeys-5.13.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      12-Jun-2018 09:09         310
khotkeys-5.13.1-1-x86_64.pkg.tar.xz        19-Jun-2018 12:49       1567396
khotkeys-5.13.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      19-Jun-2018 12:49         310
khotkeys-5.13.2-1-x86_64.pkg.tar.xz        26-Jun-2018 13:50       1567316
khotkeys-5.13.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      26-Jun-2018 13:50         310
khotkeys-5.13.3-1-x86_64.pkg.tar.xz        10-Jul-2018 13:37       1514088
khotkeys-5.13.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      10-Jul-2018 13:37         310
khotkeys-5.13.4-1-x86_64.pkg.tar.xz        04-Aug-2018 17:07       1514552
khotkeys-5.13.4-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      04-Aug-2018 17:07         566
khotkeys-5.13.5-1-x86_64.pkg.tar.xz        04-Sep-2018 11:39       1514680
khotkeys-5.13.5-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      04-Sep-2018 11:39         310
khotkeys-5.13.90-1-x86_64.pkg.tar.xz        13-Sep-2018 20:56       1513568
khotkeys-5.13.90-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      13-Sep-2018 20:56         310
khotkeys-5.14.0-1-x86_64.pkg.tar.xz        09-Oct-2018 10:28       1512732
khotkeys-5.14.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      09-Oct-2018 10:28         310
khotkeys-5.14.1-1-x86_64.pkg.tar.xz        16-Oct-2018 14:45       1513368
khotkeys-5.14.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      16-Oct-2018 14:45         310
khotkeys-5.14.2-1-x86_64.pkg.tar.xz        23-Oct-2018 14:35       1513212
khotkeys-5.14.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      23-Oct-2018 14:35         310
khotkeys-5.14.3-1-x86_64.pkg.tar.xz        06-Nov-2018 16:47       1513528
khotkeys-5.14.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      06-Nov-2018 16:47         310