Index of /packages/k/khotkeys/


../
khotkeys-5.10.0-1-i686.pkg.tar.xz         30-May-2017 16:34       785916
khotkeys-5.10.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig       30-May-2017 16:34         310
khotkeys-5.10.0-1-x86_64.pkg.tar.xz        30-May-2017 16:34       767668
khotkeys-5.10.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      30-May-2017 16:34         310
khotkeys-5.10.1-1-i686.pkg.tar.xz         06-Jun-2017 16:04       785912
khotkeys-5.10.1-1-i686.pkg.tar.xz.sig       06-Jun-2017 16:04         310
khotkeys-5.10.1-1-x86_64.pkg.tar.xz        06-Jun-2017 16:04       767836
khotkeys-5.10.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      06-Jun-2017 16:04         310
khotkeys-5.10.2-1-i686.pkg.tar.xz         13-Jun-2017 20:26       785968
khotkeys-5.10.2-1-i686.pkg.tar.xz.sig       13-Jun-2017 20:26         310
khotkeys-5.10.2-1-x86_64.pkg.tar.xz        13-Jun-2017 20:26       767384
khotkeys-5.10.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      13-Jun-2017 20:26         310
khotkeys-5.10.3-1-i686.pkg.tar.xz         27-Jun-2017 20:59       785900
khotkeys-5.10.3-1-i686.pkg.tar.xz.sig       27-Jun-2017 20:59         310
khotkeys-5.10.3-1-x86_64.pkg.tar.xz        27-Jun-2017 20:59       766980
khotkeys-5.10.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      27-Jun-2017 20:59         310
khotkeys-5.10.4-1-i686.pkg.tar.xz         18-Jul-2017 16:55       770724
khotkeys-5.10.4-1-i686.pkg.tar.xz.sig       18-Jul-2017 16:55         310
khotkeys-5.10.4-1-x86_64.pkg.tar.xz        18-Jul-2017 16:55       765456
khotkeys-5.10.4-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      18-Jul-2017 16:55         310
khotkeys-5.10.5-1-i686.pkg.tar.xz         22-Aug-2017 20:36       770940
khotkeys-5.10.5-1-i686.pkg.tar.xz.sig       22-Aug-2017 20:36         310
khotkeys-5.10.5-1-x86_64.pkg.tar.xz        22-Aug-2017 20:36       766308
khotkeys-5.10.5-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      22-Aug-2017 20:36         310
khotkeys-5.10.95-1-x86_64.pkg.tar.xz        14-Sep-2017 11:13       1202688
khotkeys-5.10.95-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      14-Sep-2017 11:13         310
khotkeys-5.8.0-1-i686.pkg.tar.xz          04-Oct-2016 16:09       687104
khotkeys-5.8.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig        04-Oct-2016 16:09         287
khotkeys-5.8.0-1-x86_64.pkg.tar.xz         04-Oct-2016 16:09       670504
khotkeys-5.8.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       04-Oct-2016 16:09         287
khotkeys-5.8.1-1-i686.pkg.tar.xz          11-Oct-2016 16:20       686508
khotkeys-5.8.1-1-i686.pkg.tar.xz.sig        11-Oct-2016 16:20         287
khotkeys-5.8.1-1-x86_64.pkg.tar.xz         11-Oct-2016 16:20       669872
khotkeys-5.8.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       11-Oct-2016 16:20         287
khotkeys-5.8.2-1-i686.pkg.tar.xz          18-Oct-2016 13:52       686696
khotkeys-5.8.2-1-i686.pkg.tar.xz.sig        18-Oct-2016 13:52         287
khotkeys-5.8.2-1-x86_64.pkg.tar.xz         18-Oct-2016 13:52       669860
khotkeys-5.8.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       18-Oct-2016 13:52         287
khotkeys-5.8.3-1-i686.pkg.tar.xz          01-Nov-2016 15:34       686744
khotkeys-5.8.3-1-i686.pkg.tar.xz.sig        01-Nov-2016 15:34         287
khotkeys-5.8.3-1-x86_64.pkg.tar.xz         01-Nov-2016 15:34       669628
khotkeys-5.8.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       01-Nov-2016 15:34         287
khotkeys-5.8.4-1-i686.pkg.tar.xz          22-Nov-2016 13:33       686844
khotkeys-5.8.4-1-i686.pkg.tar.xz.sig        22-Nov-2016 13:33         287
khotkeys-5.8.4-1-x86_64.pkg.tar.xz         22-Nov-2016 13:33       670428
khotkeys-5.8.4-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       22-Nov-2016 13:33         287
khotkeys-5.8.5-1-i686.pkg.tar.xz          27-Dec-2016 22:06       686480
khotkeys-5.8.5-1-i686.pkg.tar.xz.sig        27-Dec-2016 22:06         310
khotkeys-5.8.5-1-x86_64.pkg.tar.xz         27-Dec-2016 22:06       670220
khotkeys-5.8.5-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       27-Dec-2016 22:06         310
khotkeys-5.8.95-1-x86_64.pkg.tar.xz        12-Jan-2017 17:38       669924
khotkeys-5.8.95-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      12-Jan-2017 17:38         310
khotkeys-5.9.0-1-i686.pkg.tar.xz          31-Jan-2017 09:28       686368
khotkeys-5.9.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig        31-Jan-2017 09:28         310
khotkeys-5.9.0-1-x86_64.pkg.tar.xz         31-Jan-2017 09:28       670144
khotkeys-5.9.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       31-Jan-2017 09:28         310
khotkeys-5.9.1-1-i686.pkg.tar.xz          07-Feb-2017 16:11       686732
khotkeys-5.9.1-1-i686.pkg.tar.xz.sig        07-Feb-2017 16:11         310
khotkeys-5.9.1-1-x86_64.pkg.tar.xz         07-Feb-2017 16:11       669276
khotkeys-5.9.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       07-Feb-2017 16:11         310
khotkeys-5.9.2-1-i686.pkg.tar.xz          14-Feb-2017 18:02       686324
khotkeys-5.9.2-1-i686.pkg.tar.xz.sig        14-Feb-2017 18:02         310
khotkeys-5.9.2-1-x86_64.pkg.tar.xz         14-Feb-2017 18:02       669628
khotkeys-5.9.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       14-Feb-2017 18:02         310
khotkeys-5.9.3-1-i686.pkg.tar.xz          28-Feb-2017 17:57       686448
khotkeys-5.9.3-1-i686.pkg.tar.xz.sig        28-Feb-2017 17:57         310
khotkeys-5.9.3-1-x86_64.pkg.tar.xz         28-Feb-2017 17:57       669572
khotkeys-5.9.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       28-Feb-2017 17:57         310
khotkeys-5.9.4-1-i686.pkg.tar.xz          21-Mar-2017 20:22       685236
khotkeys-5.9.4-1-i686.pkg.tar.xz.sig        21-Mar-2017 20:22         310
khotkeys-5.9.4-1-x86_64.pkg.tar.xz         21-Mar-2017 20:22       669160
khotkeys-5.9.4-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       21-Mar-2017 20:22         310
khotkeys-5.9.5-1-i686.pkg.tar.xz          25-Apr-2017 15:50       686336
khotkeys-5.9.5-1-i686.pkg.tar.xz.sig        25-Apr-2017 15:50         310
khotkeys-5.9.5-1-x86_64.pkg.tar.xz         25-Apr-2017 15:50       669620
khotkeys-5.9.5-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig       25-Apr-2017 15:50         310
khotkeys-5.9.95-1-x86_64.pkg.tar.xz        15-May-2017 12:26       763536
khotkeys-5.9.95-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      15-May-2017 12:26         310