Index of /packages/k/kfloppy/


../
kfloppy-16.11.90-1-i686.pkg.tar.xz         03-Dec-2016 00:40        77700
kfloppy-16.11.90-1-i686.pkg.tar.xz.sig       03-Dec-2016 00:40         310
kfloppy-16.11.90-1-x86_64.pkg.tar.xz        03-Dec-2016 00:40        74112
kfloppy-16.11.90-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      03-Dec-2016 00:40         310
kfloppy-16.12.0-1-i686.pkg.tar.xz         15-Dec-2016 12:01        77616
kfloppy-16.12.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig       15-Dec-2016 12:01         310
kfloppy-16.12.0-1-x86_64.pkg.tar.xz        15-Dec-2016 12:01        74128
kfloppy-16.12.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      15-Dec-2016 12:01         310
kfloppy-16.12.1-1-i686.pkg.tar.xz         12-Jan-2017 20:36        77716
kfloppy-16.12.1-1-i686.pkg.tar.xz.sig       12-Jan-2017 20:36         310
kfloppy-16.12.1-1-x86_64.pkg.tar.xz        12-Jan-2017 20:36        74176
kfloppy-16.12.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      12-Jan-2017 20:36         310
kfloppy-16.12.2-1-i686.pkg.tar.xz         09-Feb-2017 14:46        77556
kfloppy-16.12.2-1-i686.pkg.tar.xz.sig       09-Feb-2017 14:46         310
kfloppy-16.12.2-1-x86_64.pkg.tar.xz        09-Feb-2017 14:46        74072
kfloppy-16.12.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      09-Feb-2017 14:46         310
kfloppy-16.12.3-1-i686.pkg.tar.xz         09-Mar-2017 17:31        77576
kfloppy-16.12.3-1-i686.pkg.tar.xz.sig       09-Mar-2017 17:31         310
kfloppy-16.12.3-1-x86_64.pkg.tar.xz        09-Mar-2017 17:31        74080
kfloppy-16.12.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      09-Mar-2017 17:31         310
kfloppy-17.03.80-1-x86_64.pkg.tar.xz        25-Mar-2017 01:22        76352
kfloppy-17.03.80-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      25-Mar-2017 01:22         310
kfloppy-17.03.90-1-x86_64.pkg.tar.xz        07-Apr-2017 21:03       311440
kfloppy-17.03.90-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      07-Apr-2017 21:03         310
kfloppy-17.04.0-1-i686.pkg.tar.xz         20-Apr-2017 09:09       314824
kfloppy-17.04.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig       20-Apr-2017 09:09         310
kfloppy-17.04.0-1-x86_64.pkg.tar.xz        20-Apr-2017 09:09       311140
kfloppy-17.04.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      20-Apr-2017 09:09         310
kfloppy-17.04.1-1-i686.pkg.tar.xz         11-May-2017 11:24       315060
kfloppy-17.04.1-1-i686.pkg.tar.xz.sig       11-May-2017 11:24         310
kfloppy-17.04.1-1-x86_64.pkg.tar.xz        11-May-2017 11:24       311492
kfloppy-17.04.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      11-May-2017 11:24         310
kfloppy-17.04.2-1-i686.pkg.tar.xz         08-Jun-2017 12:19       315896
kfloppy-17.04.2-1-i686.pkg.tar.xz.sig       08-Jun-2017 12:19         310
kfloppy-17.04.2-1-x86_64.pkg.tar.xz        08-Jun-2017 12:19       312184
kfloppy-17.04.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      08-Jun-2017 12:19         310
kfloppy-17.04.3-1-i686.pkg.tar.xz         13-Jul-2017 15:27       313408
kfloppy-17.04.3-1-i686.pkg.tar.xz.sig       13-Jul-2017 15:27         310
kfloppy-17.04.3-1-x86_64.pkg.tar.xz        13-Jul-2017 15:27       312556
kfloppy-17.04.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      13-Jul-2017 15:27         310
kfloppy-17.07.80-1-x86_64.pkg.tar.xz        21-Jul-2017 20:12       312880
kfloppy-17.07.80-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      21-Jul-2017 20:12         310
kfloppy-17.08.0-1-i686.pkg.tar.xz         19-Aug-2017 05:54       313804
kfloppy-17.08.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig       19-Aug-2017 05:54         310
kfloppy-17.08.0-1-x86_64.pkg.tar.xz        19-Aug-2017 05:54       312836
kfloppy-17.08.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      19-Aug-2017 05:54         310
kfloppy-17.08.1-1-i686.pkg.tar.xz         07-Sep-2017 18:55       314016
kfloppy-17.08.1-1-i686.pkg.tar.xz.sig       07-Sep-2017 18:55         310
kfloppy-17.08.1-1-x86_64.pkg.tar.xz        07-Sep-2017 18:55       312988
kfloppy-17.08.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      07-Sep-2017 18:55         310
kfloppy-17.08.2-1-i686.pkg.tar.xz         08-Nov-2017 18:52       313952
kfloppy-17.08.2-1-i686.pkg.tar.xz.sig       08-Nov-2017 19:01         310
kfloppy-17.08.3-1-x86_64.pkg.tar.xz        09-Nov-2017 14:48       312892
kfloppy-17.08.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      09-Nov-2017 14:48         310
kfloppy-17.11.80-1-x86_64.pkg.tar.xz        17-Nov-2017 18:51       312728
kfloppy-17.11.80-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig      17-Nov-2017 18:51         310